VEELGESTELDE VRAGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

UW WFT-EXAMEN HALEN WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK!

Loading...

© wft-oefenexamens.nl    algemene voorwaarden  sitemap

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Bookmarks

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

WFT-OEFENEXAMENS.NL

Op deze pagina treft u anntwoorden op veelgestelde vragen en onze algemene voorwaarden. Heeft u een andere vraag of wenst u contact? Dan kun u contact met ons opnemen via het contactformulier.


Wanneer ontvang ik de oefenexamens?
Mijn download is niet meer beschikbaar
Ik heb een fout gevonden in een oefenexamen
Waar kan ik jullie algemene voorwaarden terugvinden?


Wanneer ontvang ik de oefenexamens?
Na betaling krijgt u direct toegang tot de oefenexamens door middel van een persoonlijke downloadlink. Deze wordt ook altijd binnen 15 minuten per e-mail nagestuurd. Geen e-mail ontvangen? Controleer dan uw ‘ongewenste’ e-mail map. Is er toch iets anders fout gegaan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij doen ons best om altijd binnen 48 uur te reageren.


Mijn download is niet meer beschikbaar?
Ter bescherming van uw en onze gegevens blijft uw persoonlijke downloadlink beperkt beschikbaar. Wij adviseren u om na aanschaf de oefenexamens op te slaan op uw computer. Is er toch iets anders fout gegaan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij doen ons best om altijd binnen 48 uur te reageren.


Ik heb een fout gevonden in een oefenexamen
Alle oefenexamens worden zorgvuldig samengesteld. Twijfelt u over een antwoord? Laat het ons weten. Dan kijken wij graag samen met u naar de juiste oplossing.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.Wft-Oefenexamens.nl. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De betaling van de aangeboden digitale producten op Wft-Oefenexamens.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethode. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Wft-efenexamens.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Wft-Oefenexamens.nl beschikbaar. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de oefenexamens. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Wft-Oefenexamens.nl.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Wft-Oefenexamens.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Wft-Oefenexamens.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Wft-Oefenexamens.nl. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wft-Oefenexamens.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Wft-Oefenexamens staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


4. Copyright
Het is niet toegestaan de oefenexamens te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren of om “afgeleide werken” te maken door de oefenexamens te modificeren.


5. Bestelling annuleren
Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden helaas niet mogelijk.


6 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


HOME  |  INFORMATIE  |  OEFENEXAMENS  |  UITLEG  |  CONTACT

WFT-OEFENEXAMENS.NL